محمد حسین جون گل عمو جمال

این آقامحمد حسین پسر عموجمال یکی از دوستهای خوب بابایی که مامان و بابای خیلی مهربونی داره

/ 3 نظر / 63 بازدید
مامان محمد حسين

محمد حسين و ما هم مفتخريم به داشتن دوستاي خوبي مث شما و مامان باباي مهربون[گل]

خاله جون

خاله قربون اون کامیون سوارشدنت بشم شیرینعلی نفسعلی .قربون بوس کردنهای محمد امین بشم من .

خاله جون

نفسهای خاله دلم براتون تنگ شده 7ماهگیت مبارک خیلی گشنگه محمد امین تی مظلوم صورته بلا می سر خاله .