محمد امین و ماشین لباسشویی

بله و اما داستان ماشین لباسشویی  خوشمزه خوشمزه خوشمزه

محمد امین ما بعد از پدر و مادر و داش علی لباسشویی بیشتر از همه آفریده های خداوند دوست داره و به نوعی لباسشویی براش شهر فرنگه . قهقهه

میره یک ساعت میشینه جلوی اون و میگه میچره یعنی میچرخه  وکلی ذوق میکنه

قهقهه

/ 0 نظر / 32 بازدید