میلاد مبارک

الا، ای «آمنه» ای مادر پیغمبر خاتم!

سرایت خانه‌ی توحید ما باد و مشید باد

سعادت همره جان تو و جان «محمد» باد

بدو بخشیده‌ایم ای «آمنه» ای مادر تقوا!

صدای دلکش «داوود» و حب «دانیال» و عصمت «یحیا»

بفرزند تو بخشیدیم:

کردار «خلیل» و قول «اسماعیل» و حسن چهره‌ی «یوسف»

شکیب «موسی عمران» و زهد و عفت «عیسا»

بدو دادیم: خلق «آدم» و نیروی «نوح» و طاعت «یونس»

وقار و صولت «الیاس» و صبر بی حد «ایوب»

بود فرزند تو یکتا -

بود دلبند تو محبوب -

سراسر پاک -

سراپا خوب.

* شعر: طلوع محمد (مجموعه شعر) / مهدی سهیلی

/ 1 نظر / 64 بازدید