فوائد بازی برای کودکان

1. بازی تمرین یک نوع استقلال اراده است.                           

2. بازی زنده کننده ی نیروی خلاقیت و اراده است.

3. بازی فرصتی است که کودک احساسات خود را تخلیه کند.

4.در ضمن بازی کودک اجتماعی می شود و نوع روابط اجتماعی را می آموزد.

5. کودک در حال بازی کردن می تواند خیلی چیزها را بیاموزد مانند نام اسباب بازیها، رنگها و...

6. با برخی از بازی های کودکان تخلیه ی انرژی می شوند.

7. در بزگسالی از خود رفتار کودکانه کمتر بروز می دهد.

9. در ضمن بازی شخصیت کودک شکل می گیرد.                                       

10 . در جریان بازی خوب و بد را می آموزد.

/ 0 نظر / 13 بازدید