چون تولد تو مصادف شده بود با مبعث پیامبر گرامی این تولد خودمونی بود که محدثه اینا اطلاع نداشتند و عید مبعث رو اومده بودند کرج ما هم یه جشن کوچولو گرفتیم تا یادگاری چندتا عکس خوشکل از محدثه و مریم تپلی داشته باشیم .

  عسلعلی تولدت با تولد محمد امین ٣ ماه فاصله داره . فدات بشم یه تولد اساسی با تولد محمد امین باهم براتون میگیرم تا فامیل و دوستان دو بار به زحمت نیفتن