مسارفت = مسافرت

موتی تامتین = مولتی ویتامین

خندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقهه

آتر = آرد

پدایه شو = پیاده شو

خندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقهه

اسلوتاخان = اسدواله خان

خندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقههخندهقهقهه

علی کوچولو که کاملاً راه افتاده و بعضی کلمه ها و انتهای شعر یا پر بازی  کلاغ پر رو میگه با شرینی تمام خودش هم میخنده

 

یه جمله به دوتا گلم

گلهای من  عسل محمد و تپعلی‌

شیرین زبونیاتون ، معصومیت نگاهتون ، عطر سرو موهاتون ، مامان مامان و بابا بابا گفتناتون ، باهم بازی و شادیاتون

همه درمان سه سال خستگی و بیخوابی و رنجهای ماست . دوستون داریم واز خدا برای همه بچه‌ها سلامتی و سربلندی و شادی میخوایم