با آمدن تو بهترین و زیبا ترین لحظات وارد کلبه خوشبختیمان شد

تو را از خدایی خواستم که به رحمت بی کرانش ایمان دارم پس برایم بمان

و بدان که تا بی نهایت عاشقانه دوستت دارم سالگرد عقدمونرو بهت تبریک میگم

درسته که 5 سال به سرعت نور گذشت ولی :

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست

با شکوه ترین روز دنیا تولد توست پس برای

من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم 

یادش بخیر بابایی 3 ماه بود که از خدمت سربازیش میگذشت و مامانی هم ترم آخر دانشگاهش بود بابایی منتظر تعطیلات بود تا بره تهرانپارس و بعدش بامامانی برگردند باغستان