بستری شدن محمد امین آذرماه ٨٧ تلخترین خاطره عمر ماست .

محمدم به حق اسمت هیچ بچه‌ای رو تخت بیمارستان نباشه

محمد امین بعد از ۴ روز تب متوالی با تشخیص دکتر تاجمیر در بیمارستان البرز بستری شد و بعد از یک هفته آزمایشات سخت نوع بیماری  ( کاوازاکی ) تشخیص داده شد و با تزریق ۵ تا I.V.I.G  خوبه خوب شد.

خدا از دکتر فغانی و دکتر تاجمیر راضی باشه و ما از همین جا از اونا ممنونیم.

بیشترین سختی و ناراحتی رو مامانی کشید که جلوی چشمش دست و پای عسل محمدو برای آزمایش سوراخ سوراخ می‌کردند . تب بچه میرفت روی ۴٠ و مامانی باید نصف شب بهش استامینوفن می‌داد یا پاشویه می‌کرد . و از طرفی تازه متوجه شده بودیم که تپلعی تو راهه

محمد امین ده روز بستری شد و بابایی روزی ٣ بار می‌اومد بیمارستان و بر‌می‌گشت