این زهرا پپل دختر عمه ماست. که خیلی بچه ناز و دوست داشتنی هستش. بابا و مامان باحالی هم داره . تــــــــــــــــــــــــــــــوپ

پپل دایی چطوره

 

 اینهم حاج مجتبی که تابستون مکه رفته و حاجی شده پسر عمه زهرا و حاج مجید مهربون

 

 اینهم محمد حسین پسردایی حسن مهربون و داداش فاطمه خانم - پسر دای دای خنده

 

اینهم محمد صدار پسر عمه سمیه و محمدآقا عزیز مه از مشهد دچرخه خریده و شبها با دوچرخش میخوابه بای بای